OM LÄNKARNA.

Många , som kontaktar Länkarna första gången. gör det genom att ringa ett telefonsamtal till närmaste länksällskap. Du hittar den kontakten i telefon- katalogen eller på nätet. Alla är välkomna.

Du kan också göra ett besök på länklokalen där du garanterat blir väl mottagen. Du kanske har någon anhörig eller bekant som behöver hjälp och du vet inte vart du skall vända dig. Hos oss finns kunskaper och erfarenheter och du kan få svar på dina frågor om missbruksproblem.

Du kanske vet med dig att du har alkohol- & drogproblem som du av egen kraft inte kan lösa, så hälsar vi dig, kvinna som man , välkomna till Sällskapet Länkarna.

Där är vi alla missbrukare, som gemensamt stödjer och hjälper varandra för att leva nyktert. Du behöver därför ej skämmas för ditt missbruk.

Sällskapet  är helt oberoende av politiska organisationer, religiösa samfund och nykterhetsorganisationer samt myndigheter. Den som så önskar får vara anonym och anonymiteten respekteras av alla medlemmarna.

Sällskapets arbete  grundar sig på alkohol och drogberoende människors erfarenheter. Vi arbetar efter de sju punkterna (se nedan).

Medlemskap kan vinnas av var och en som är alkohol eller drogberoende och som vill försöka att med hjälp och stöd av länkgemenskapen helt avhålla sig från rusgivande medel. Man kan även gå med som stödmedlem. 

 

DE SJU PUNKTERNA

 

1.  ERKÄNN ATT DU EJ BEHÄRSKAR SPRITEN.

2.  DU SKALL TRO PÅ EN KRAFT SOM ÄR STARKARE ÄN DIN   EGEN.

3.  STÄLL INGA KRAV PÅ DINA MEDMÄNNISKOR.

4.  VI EFTERSTRÄVAR ABSOLUT ÄRLIGHET, RENHET, KÄRLEK TILL             

      MEDMÄNNISKOR OCH OSJÄLVISKHET.

5.  ERKÄNN DINA FEL OCH BRISTER FÖR NÅGON ANNAN MÄNNISKA.

6.  GÖR UPP MED ALLA PERSONER TILL VILKA DU STÅR I NÅGOT       

      MISSFÖRHÅLLANDE.

7.   SOM DU SJÄLV BLIVIT HJÄLPT SKALL DU HJÄLPA ANDRA.

 

 

HISTORIK

Det började i Amerika där en rörelse, grundad på idén om hjälp till självhjälp bland alkoholberoende människor tog form år 1935. William "Bill" Wilsor var kringresande försäljare och hade svåra alkoholproblem. Vid en kris kom han i kontakt med en läkare, Robert "Bob" Smith som också hade spritproblem. Det märkliga som hände var inte att Bill blev återställd och kunde börja arbeta igen, utan att Bob under sitt arbete med Bill själv fungerat utan alkohol och nästan glömt bort sina egna problem. Ur detta föddes den amerikanska AA-rörelsen. Bill och Bob blev dess grundare.

Idén överfördes till Sverige, där initativtagaren hette Axel Sällqvist och var inspektör på nykterhetsnämnden i Stockholm. Han fick i sitt arbete ständigt uppleva hur socialvårdens resurser misslyckades med de alkoholsjuka.  Efter att ha läst en artikel i tidskriften Det Bästa med rubriken "Alkoholister botar varandra" som just handlade om AA-rörelsen insåg han att detta kunde vara något att pröva också i Sverige. Han samlade sju alkoholberoende vänner till ett möte i sitt hem och där drog man upp riktlinjerna för vad som skulle bli Länkrörelsen. Man enades om att AA-rörelsens idéprogram skulle utföra grundstommen men att det förenings- och organisationsmässiga helt skulle anpassas efter svenska förhållande.

DETTA HÄNDE ÅR 1945.

De tolv stegen som AA-rörelsens idéprogram heter, omarbetades av Boråslänkarna Wilhelm Frank och Ernst Liljekvist till länkarnas sju punkter. Den sista punkten avslutas med orden "Som du själv blivit hjälpt, skall du hjälpa andra."

RÖRELSEN VÄXTE.

och av det första Sällskapet Länkarna har det blivit mer än 100 föreningar, som finns utspridda på varje större ort i Sverige och även 10 i Norge. Även om arbetssättet kan variera mellan Sällskapen, har vi den gemensamma målsättningen att hjälpa andra människor med alkoholproblem till ett nyktert liv om de själva vill det, på samma sätt som vi en gång blev hjälpta när vi kom till Länkarna.